Starejši Ravne

Za starejše, naše očete, mame, babice in dedke

Slovenska podjetja želijo biti čimprej na internetu. Nekatere v to žene nuja – povezava z elektronsko pošto s partnerji v Sloveniji in svetu, iskanje informacij, pomembnih za poslovanje, predstavitev svoje dejavnosti za izboljšanje ekonomskih rezultatov, drugi gredo v tak projekt iz prestiža, spet tretji so previdnejši in se lotevajo stvari najprej interno: interna elektronska pošta, interni WEB strežnik. Vzpostavitev intraneta, interneta oz. extraneta je projekt. Zahteva tako natančno definicijo tega kaj želimo (opredelitev naših potreb in želja glede prej naštetih pojmov), razmislek o potrebni opremi, nabavo kot samo postavitev. Pri vseh teh aktivnostih nemalokrat potrebujemo pomoč strokovnjakov, ki imajo izkušnje pri takih projektih.

EuroComputer Systems se lahko pohvali s strokovnjaki na tem področju. Imamo izkušnje pri postavitvi pasivnih (to je le informativnih), aktivnih (za komuniciranje s poslovnimi partnerji, strankami) in dinamičnih (povezava z podatkovnimi bazami) WEB strani. Vzpostavljamo elektronsko pošto v podjetju oz. s svetom. Pri tem pa ne pozabimo na razmisleke glede varnosti poslovanja podjetja, ki je v internetu. Postavitev požarnega zidu je prva naloga vsakega podjetja, ki želi biti na internetu in varovati svoje sisteme pred nezaželenimi posegi od zunaj. Za zanesljive poslovne partnerje, oddaljene oddelke in sesterska podjetja pa lahko preko tunelov omogočimo delovanje v “navidezni” firmi.

Programska oprema, ki jo pri postavitvah varnega poslovanja uporabljamo je iz slavne družine AltaVista produktov, to sta produkta AltaVista Firewall in AltaVista Tunnel (Workgoup in Personnal Edition). Vsi, ki so že jadrali po internetu, poznajo AltaVista Search. Ta produkt lahko uporabite tudi za brkljanje po svojih lokalnih sistemih ali osebnem računalniku. Pregledujete informacije na kašni konferenci? Je narejena z AltaVista Forum produktom? Take konference (javne, projektne ali lokalne) lahko zgradite tudi sami z uporabo programske opreme AltaVista Forum in našo pomočjo.

Pri izdelavi projektov lahko, kjer je to možno in smiselno, uporabite že obstoječo opremo ali vam predlagamo optimalno postavitev strojne in programske opreme glede na vaše trenutne potrebe in razvojne zahteve. Tudi postavitev omrežja in povezava z dobaviteljem interneta je lahko naša skrb.

ECS je poznan kot specializirana hiša za prodajo opreme in nudenje storitev s področja informacijske tehnologije. Kot Digitalov poslovni partner z najdaljšo tradicijo v Sloveniji je dobro poznan svojim strankam in partnerjem. Smo dobavitelj in vzdrževalec kvalitetne tehnologije na področju Alpha in VAX sistemov z operacijskimi sistemi Digital UNIX, Windows NT in OpenVMS, mrežnih elementov in osebnih računalnikov. Naši partnerji v tujini so še Alcatel, CISCO, Microsoft, Bay Networks, Allied Telesys.

Vedno bolj pa se uveljavljamo (z lastnimi izkušnjami in v sodelovanju s partnerji) v Sloveniji in svetu pri postavitvah heterogenih okolij programske, strojne in mrežne opreme. Izdelujemo projekte in nudimo pomoč pri upravljanu sistemov in usposabljanju. V zadnjem času so zanimivi predvsem projekti s področja varnosti na internetu. Programska oprema pri projektih na področju inter-, intra-, extraneta je, kot že omenjeno, iz znane družine AltaVista produktov, produktov Microsofta in Compaqa, Digitala. Projekti so lahko preprosti (tudi cenovno zanimivi) ali kompleksni (povezava heterogenih sistemov), upoštevajo današnje zahteve in možnost nadgradnje, širitve funkcionalnosti in kapacitet. Uporabnikom informacijske tehnologije zagotavljajo preprost dostop, varnost in zanesljivost.

Za vse, ki jih zanimajo omenjene informacije smo dosegljivi po

Dodaj odgovor